Vastgoedontwikkeling 3.0.0; Kan de bouw slimmer?

Utrecht Community consists of more than 25 organizations that all contribute to integrated sustainability from their own discipline. In this blogpost, one of UCo’s communitymembers shares its’ knowledge and ideas on a specific topic. 

 

Written by David de Grauw from abcnova and Jochem Gerritsen from Infloat

In vergelijking met andere markten (zoals de aandelenmarkt) is de bouw- en vastgoedmarkt relatief traag. Nieuwe ontwikkelprojecten nemen vaak een paar jaar in beslag. Daarnaast zijn er bij vastgoedontwikkelingen — van het afgraven van zand tot aan het verkopen van vastgoed — veel verschillende partijen betrokken. Door deze uitgestrekte keten druppelen financiële middelen langzaam van een belegger naar leveranciers.

Dit is dan ook een van de voornaamste risico’s bij langdurige projecten. Juist door het grote aantal ketenpartners is liquiditeit voor deze partners niet altijd gegarandeerd. Kan nieuwe technologie hier het risico verminderen? Om deze vraag te beantwoorden geven we een voorbeeld waarbij we niet de hele keten doorspitten, maar ons beperken tot drie partijen: namelijk de belegger, de ontwikkelaar en de aannemer.

 

Vastgoedontwikkeling – een simpel voorbeeld

Een ontwikkelaar heeft een tender gewonnen voor een nieuw sportcentrum. Om zelf risico’s af te dekken gaat de ontwikkelaar op zoek naar een belegger. Deze belegger staat financieel garant voor de realisatie van het project. Er worden termijnen overeengekomen naar de stand van het werk. Dit betekent dat de belegger termijnen vrij laat vallen zodra bepaalde werkzaamheden zijn afgerond. Zodra het project van start gaat, betaalt de ontwikkelaar adviseurs en aannemer(s) vanuit de middelen die vrijvallen bij de belegger.  

De liquiditeit van het project is dus cruciaal. De ontwikkelaar moet tijdig de aannemer betalen, anders loopt deze in het ergste geval weg. In Nederland hanteren we op facturen vaak 30 dagen als betalingstermijn. Dus in een extreem geval kan het voorkomen dat aannemer 1 a 2 maanden moet wachten op zijn inkomsten. Met name voor kleine aannemers is dit een groot risico.

 

Hoe brengt nieuwe technologie hier verandering in?

Door nieuwe technologieën toe te passen kan dit liquiditeitsprobleem mogelijk opgelost worden. Nieuwe innovaties kunnen het werk efficiënter en gemakkelijker maken. Een goed voorbeeld hiervan is blockchain-technologie. Maar wat is dat eigenlijk?

Blockchain is een gedistribueerde en onveranderlijke database waarin data kan worden opgeslagen. Elke partner in de keten heeft toegang tot deze database, kan de data inzien en toevoegen, zonder de bestaande data te kunnen wijzigen. Op deze manier ontstaat er ‘één bron van waarheid’, waarbij de data dus niet in afzonderlijke databases hoeft worden opgeslagen. Wat blockchaintechnologie in dit voorbeeld interessant maakt, zijn de zogeheten smart contracts. Dit zijn stukjes code die automatisch worden uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde regels. Zo kan een smart contract bepaalde data als input hebben, deze data vergelijken met een voorwaarde, en op basis van de uitkomst een actie ondernemen. 

In het geval van het sportcentrum werkt dat als volgt. De belegger zet zijn of haar financiering om in een ‘digitale euro’: digitale munten die exact evenveel waard zijn als een euro. Deze digitale euro’s worden dan vastgezet in een smart contract. Dit smart contract ontvangt data (informatie) over de status van de bouw van het sportcentrum. Vooraf is vastgesteld dat wanneer de aannemer het dak op het sportcentrum heeft gezet, er een bepaald deel van de financiering moet worden vrijgegeven aan de aannemer, en een deel aan de ontwikkelaar. Zo wordt het hele project opgedeeld in mijlpalen, waarbij het smart contract automatisch nieuwe termijnen vrijgeeft aan de betrokkenen.

Wat zijn de voordelen hiervan? Door gebruik te maken van blockchain en smart contracts, wordt de gehele keten transparanter aangezien alle partijen de vastgelegde data in de blockchain, als het smart contract in kunnen inzien. Daarnaast bevordert deze manier van werken de liquiditeit voor de verschillende partijen. Zo hoeft de aannemer in dit voorbeeld niet meer 30 of zelfs 60 dagen te wachten op betaling van de factuur. In plaats daarvan wordt de aannemer gelijk betaald naar de stand van het werk en kan hij beter zijn verplichtingen aan onderaannemers voldoen. 

 

Innovaties in vastgoed: Fictie of Realiteit?

Het is duidelijk dat dit soort innovaties manieren van (samen)werken in de bouw- en vastgoedmarkt kunnen verbeteren. Toch is dit nog geen realiteit. Aan de ene kant zijn investeringen vooraf noodzakelijk om deze voordelen te realiseren. Zo moeten de betrokken partijen de smart contracts zorgvuldig opstellen, zodat deze goed bij het project passen. Daarnaast moeten de verschillende partijen de betalingen in deze digitale euro’s kunnen verwerken. Aan de andere kant is de adoptie van blockchain-technologie, in zowel de vastgoedmarkt als in andere sectoren, nog beperkt. 

Om deze voordelen, zoals verbeterde liquiditeit, daadwerkelijk te realiseren, zullen innovatieve bedrijven een eerste stap moeten zetten. Zij worden de grondleggers van vastgoedontwikkeling 3.0.0. Wij zien hiervoor kansen bij grote aannemers die middels pilot-projecten de voordelen van blockchain (zoals verbeterde liquiditeit) kunnen uitrollen. Maakt u deel uit van zo’n innovatieve aannemer? Wij dagen u uit!

The UCo Garden

Utrecht Community consists of more than 25 organizations that all contribute to integrated sustainability from their own discipline. In this blogpost, one of UCo’s communitymembers shares its’ knowledge and ideas on a specific topic. 

Written by: Jane Butler from Except Integrated Sustainability

Plans were bubbling for almost a year at UCo, as a small group mused over how they could use the outdoor office space for a garden and maybe grow food for employees. UCo is a relatively young community of sustainability professionals, founded in 2017. As the community matured, the garden became a realisable project. “This year as UCo is evolving, wider participation from the group began taking place. People wanted to make our outdoor area more beautiful and unique to what we do”, my colleague Saskia explained to me, having been involved since the idea’s inception.

The office at UCo is indeed beautiful on the inside, with plants and trees sprawling high and wide around the shared office space. There is plenty of natural light filtering through large glass panels. Located in an industrial building, between two diverging train tracks from Utrecht Centraal, our concrete urban surroundings merited some inspired action.

A lot of background work was involved, of course: ordering soil, choosing seeds, and sourcing expertise. We had to make a lot of phone calls!”, said Emma, our architect, having invested many hours in the process. An external expert volunteering with us, Suzanne Van Der Berg was essential. Suzanne told me that she was motivated to transform what was then a grey yard, into a green one, so that people could interact with nature during their day. We found that enthusiasm around the project generated generous sponsorship from the kickstarter Pay it Forward, as well as a local farmer who provided, free of charge, the apple crates in which we would plant almost everything.

The date was set to ‘Make the Garden Great’ and a willing number of people left their desks one late afternoon to get involved. The group effort involved clearing a space and shifting large quantities of soil to the various plots. This kind of physical endeavour made sure that we began breaking a sweat and working in unison with each other. It was a great way to get to know people that you had seen daily but never chatted to.

“The garden is the new connector in the community. It has become an easy way to interact with different people.”  says Emma.

After about two evenings of work, some laughs, dirty office wear for the inappropriately dressed, and some shared beers afterwards – we had a garden that was beginning to sprout.

Now, some weeks on, the beds are almost overflowing with the first harvest. I talked to people in the community to see what the results have been.

How are you making use of our new garden?

“I always have my lunch outside if the weather permits. I really like to work and then go outside for a little bit, to see if I can pick out some weeds. Small contact with nature is really relaxing.”

“My favourites of the garden are the Moroccan mint that I use for tea, and the fennel leaves that really add to flavour in a dressing”

“It’s extremely practical as we don’t buy salad leaves anymore. Value is increasing for biodiversity as we see in small birds, butterflies and bees!”

“As a cooking enthusiast trying to shift towards a (mostly) plant-based diet, a blooming garden on the office doorstep is a blessing”

Our abundant rocket took the prize for the favourite pick, among everyone.

Does it have an effect on your working day?

“During the day, it is really nice to spend half an hour outside, whether we are watering the beds, having a walk with colleagues or sampling some of the flavours. It makes me feel very proud.”

“I love seeing the noticeable growth after a weekend. I can walk around and sample a bit of everything!”

“We are all working in sustainability in one way or another. We should be able to come into contact with nature in a small way during our day.”

Charles brought along his kids to the office, and it seems that they now regard growing food as a norm in office life. “The kids love it. For them, it’s completely normal that an office should have a garden with food.”

“The general norm before was that you could eat your two sandwiches as quickly as possible behind your desk. A garden empowers people to think more about their food rituals during the day.”

I see the project as a bright addition to individuals and to the community as a whole. It is the combination of working in a garden, and enjoying better tasting fresh ingredients that creates a sense of well being which is already manifesting itself. We have work ahead to ensure daily watering and maintenance as the garden evolves and as different produce becomes available. The date is already set for the next sowing session. We had the fortune of strategic timing, as the summer months arrive affording us the luxury to eat outside. Yesterday, I learned how to pick fennel, so I am now planning my exit from meetings, to get my hands dirty, and prepare a fresh salad on time for lunch.

Keeping Our Bees

Utrecht Community consists of more than 25 organizations that all contribute to integrated sustainability from their own discipline. In this blogpost, one of UCo’s communitymembers shares its’ knowledge and ideas on a specific topic. 

Written by: Joseph D. Simpson from Except Integrated Sustainability

The 20th of May, following the recent UN report outlining the devastating degradation of our planet’s natural biodiversity, was World Bee Day. To celebrate these magnificent creatures which are vital for the preservation of earth’s ecological balance, we asked Jon Woning, Except’s resident biotechnologist and bee enthusiast, to talk us through the importance of cross-pollination in our society.

“Bees play a huge role in the systematic cultivation of fruit, as the main pollinators in orchards,” says Jon. “Together with other pollination dependent crops, this represents a rough third of all our food on the planet.” While bees are the public image of cross-pollination, this critical natural process does not belong to the bees alone. A large number of insect species, including bumblebees, wasps, and flies, hold together our ecosystems with cross-pollination. These insects are a necessity for over 70% of wild species of plants, and a third of the world’s agricultural crops.

The FAO estimates that between $235 and $577 billion (U.S.) worth of annual global food production relies on the direct contribution of pollinators, and over 4,000 different species of bees contribute to pollination. For a country like the UK, the value of the bees’ services were estimated at £200m a year. The retail value of what they pollinate was valued closer to £1bn (UK National Audit Office, 2007).

The honeybee is by far the most protected species, as they provide a source of economic value. The decline in honeybees signifies a terrifying trend for other insect species, that do not receive this protection. Insect populations in Europe have dwindled over 90% over the last two centuries, due to human interference.

“World Bee Day is a great opportunity to give these critical critters the attention they deserve,” says Jon. “Bees are truly fascinating creatures, with complex societies and social structures that we as humans can aspire to. Their function as guardians of flora-rich ecosystems, ensures their place and purpose in this world.”

There are around 20,000 species of bees, only one of which is the common honeybee. They come in many colours. Most bees don’t dance, and, only a few species make honey.

“We have to recognise these insects’ pivotal role in the natural world. It’s critical to regard their well-being as a vital indicator for the health of our ecosystems. When our protected bees fall we will follow, given time.”

Important insect populations also suffer at the hands of our domestic efforts. Many gardens today are boarded up or turned into stone patches. Together with the huge grasslands which are used for agriculture – but are deserts to bees – our own backyards make up part of these shrinking ecosystems. As a result, the bees’ natural territory, and their ability to spread from ecosystem to ecosystem has been severely limited.

“Because of this fact, a lot of flowering flora, including those in your gardens, have seen a decline. Without bees and other pollinators, the world is literally a less colourful place. Individuals have the ability to make a large positive impact on the decline of bee species and the ecosystems that support them. Please help the bees around you, and replace some of the stone and grass with some (native) flowers!”

Since a few weeks we have our own garden at Utrecht Community. It is full of flowers, organic vegetables and fruits. These of course attract a lot of small insects and hopefully we can support the bees as well. 

Kennisevent ‘Bouwen aan plekken met identiteit’

Utrecht Community bestaat uit meer dan 25 organisaties die allemaal bijdragen aan geïntegreerde duurzaamheid vanuit hun eigen discipline. In deze blogpost deelt een van de communityleden van UCo zijn kennis en ideeën over een specifiek onderwerp.

Geschreven door: The Missing Link 

Op donderdag 14 maart 2019 organiseerde The Missing Link, samen met de Reinwardt Academie, het ministerie van OCW en het Nationaal Restauratiefonds, het kennisevent ‘Bouwen aan plekken met identiteit’. Dat erfgoed belangrijk is in de leefomgeving en sociaal-maatschappelijk kan verbinden, is onlangs door het kabinet onderstreept in de beleidsbrief Erfgoed Telt uit september 2018.  Het thema van de dag was hoe je erfgoed en identiteit kunt inzetten bij gebiedsontwikkeling om gezamenlijk betekenisvolle plekken te creëren.  De ruim 120 aanwezigen in de voormalige wagenwerkplaats van Utrecht Community (UCo) vormden een  bijzondere mix van mensen, professionals op het snijvlak van erfgoed en ruimte – overheid, markt en educatie. Cultuursocioloog Michiel Schwarz opent het programma met zijn keynote speech over Straatwaarden. Hij spreekt van een veranderend speelveld, een cultuuromslag, waarbij mensen gezamenlijk een sociaal-duurzame stad maken met gebruik van erfgoed op openbare plekken. Er is een beweging gaande waarin erfgoed (idealiter) beter verbonden raakt met de waarden van lokale groepen bewoners en andere spelers.

Zie ook de video en een uitgebreider verslag van de dag op: https://the-missinglink.nl/kennisevent-bouwen-aan-plekken-met-identiteit-geslaagd-unieke-mix-van-deelnemers/