De community bestaat uit bekwame en ondernemende professionals die samen een katalysator voor integrale duurzaamheid zijn. Zo maken we betekenisvolle impact. Maak kennis met de communityleden van UCo.

abcnova

abc_nova_900x600
logo_abcnova-maatschappelijk_zwart

Wij zijn abcnova! Project- en procesmanagers werkzaam in heel het land. Wij houden ons bezig met ruimtelijke en vastgoedprojecten voor zowel publieke als private partijen. Eén van onze projecten kun je vanuit ons nieuwe kantoor zien, het Stadskantoor Utrecht hebben wij mede mogen realiseren.

Regelmatig krijgen we als adviseurs de vraag om ‘duurzaamheid’ in een project te verwerken. Zo komen we vaak tot mooie maatregelen om duurzaam te produceren, een duurzaam gebouw te ontwikkelen of een duurzaam concept te bedenken. Elk project is anders en vraagt een unieke kijk op een breed begrip zoals duurzaamheid.

Sinds begin juli zitten wij met ons team van circa zestien mensen in UCo. We genieten met volle teugen van het community-gevoel en leren jullie graag beter kennen!

People Excellence - Energiestudent

foto-aestenergy

De energietransitie is de grootste cultuurveranderingen van deze tijd, die we met passie ondersteunen vanuit onze ervaring in organisatie- en cultuurontwikkeling. Vanuit EnergieStudent zetten we ondernemende studenten in om de energietransitie te versnellen met de ambitie om onze leefomgeving groener, duurzamer en socialer te maken. Vanuit People Excellence richten begeleiden we organisaties die hun mensen écht centraal willen zetten waardoor hun organisatie in beweging wordt gebracht.

BLAUW People driven architecture

blauw01
blauw_2logo-mail

Wij zijn BLAUW people driven architecture!

Ons bureau gaat in de allereerste plaats over mensen. Het werken met, voor en door mensen, staat altijd centraal. BLAUW People driven architecture is een hecht team van architecten, een ieder met zijn eigen specifieke kennis, vaardigheden en achtergrond.

We werken gezamenlijk, procesgericht aan onze opgaves. Deze horizontale manier van werken maakt dat iedereen zich, verbonden voelt met en eigenaar van, het werk dat we leveren. Het samenwerken, als team, met onze partners en onze opdrachtgevers inspireert, verbindt en zorgt ervoor dat er efficiënt en goed werk wordt geleverd.

BLAUW focust zich op conceptontwikkeling, binnenstedelijke woningbouwopgaves en transformaties. Hier ligt onze meerwaarde en niet onbelangrijk ons plezier in het werk. We koppelen de maatschappelijke kracht en de identiteit van een plek aan ons werkveld, architectuur en landschap. Dit gebeurt niet na elkaar, maar in synergie met elkaar. Op deze manier wordt de identiteit van de plek versterkt. Het gaat over het hanteren / gebruiken / uitdrukken van het volledige potentieel van een plek, het gaat over mensen.

WE LOVE PEOPLE

BLIX Consultancy BV

20171206_blix_team
blix-icon-1_400x400

BLIX Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 2009. BLIX helpt zon- en windenergieprojecten op land of water realiseren. Het is onze missie om de energietransitie te versnellen. Dit doen we door samen met enthousiaste en excellente teams projecten te optimaliseren met diensten als inkoop- en verkoopbegeleiding, interim management, ontwikkeling, contractering, bouw-, omgeving- en projectmanagement, strategisch en financieel advies.

Bij UCo vinden we een inspirerende werkomgeving met groene collega bedrijven, waar energieneutraal werken de norm is. Dichtbij het centraal station, reizen wij meestal met de trein. Overige CO2 uitstoot compenseren we met de aankoop van CO2 credits.

Circular Landscapes

circulare-landscapes
circular_landscapes_logo_kleur

Al meer dan 25 jaar werk ik, landschapsarchitect Pieter Veen, aan de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied. Sinds 2015 richt ik mij met Circular Landscapes helemaal op de circulaire economie. Deze biedt immers enorme uitdagingen én kansen voor het landschap. En ze kan mensen opnieuw verbinden met hun omgeving. Ik help ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden om (samen) duurzame plannen te maken en deze ook tot uitvoering te brengen. De verduurzaming van onze voedselvoorziening heeft daarbij mijn bijzondere interesse, van stadslandbouw tot regionale voedselstrategie.

Except Integrated Sustainability

except_900x600
except

Except Integrated Sustainability begeleidt bedrijven, steden, projecten en overheden op het pad naar vooruitstrevende verduurzaming. Samen werken we aan pionierende strategieën, innovaties, ontwerp en actieplannen. Ons doel? Een bloeiende toekomst voor mensen, de omgeving, investeringen, met als resultaat meerwaarde voor iedereen voor de lange en korte termijn. De afgelopen -bijna- twintig jaar leggen we de lat van duurzame ontwikkeling steeds een stukje hoger.

Als initiators van UCo zijn we ontzettend trots op ons nieuwe plekje. Trots op de duurzaamheidsdoelstellingen die we in dit monumentale pand realiseren. Trots op de community die we hier opbouwen. De eerste stap, in 2011, zetten we in ons eentje. De volgende stappen zetten we graag samen.

Frank van Berkum

img_5092-kopie-3

Ik begeleid samenwerking van mensen en organisaties in ruimtelijke vraagstukken (water, milieu, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling) en in internationale samenwerking. Vaak betreft het (project)teamontwikkeling, organisatie-ontwikkeling, of samenwerking van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Ik ben opgeleid als weg- en waterbouwer en jurist. In de afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt in Nederland, elders in Europa, in Afrika en Azië. Daarbij heb ik ervaren dat er vrijwel altijd goede inhoudelijke oplossingen mogelijk zijn, maar dat vooral de menselijke samenwerking bepaalt of die oplossingen duurzaam zijn. Sleutelfactoren: het (willen) bijdragen aan een gezamenlijk doel, en plaats voor de eigenheid van de betrokken mensen en organisaties.

Het tot stand komen van deze duurzame samenwerking begeleid ik.

InEnergie

InEnergie is een netwerkorganisatie van ervaren experts die samen duurzame energieprojecten ontwikkelen. We weten welke energieoplossingen realistisch zijn en we helpen organisaties investeren in een groene toekomst. We bieden opdrachtgevers ondersteuning bij het managen, ontwikkelen, exploiteren en financieren van duurzame energieprojecten. InEnergie adviseert over het concreet en haalbaar maken van projecten, maar kan ook ontzorgen door zelf oplossingen te realiseren en duurzame energiesystemen te exploiteren.

Isle Utilities

isle
unnamed

Hoe vindt een drink- of afvalwaterbedrijf die ene innovatie ontwikkeld door een start-up ergens op de wereld? En hoe schatten ze die vervolgens op waarde? Hoe kan die ene start-up met een nieuwe waterontzoutingstechnologie aan tafel komen bij reuzen zoals Shell en Coca Cola? Dit is exact waar wij van Isle ons begeven. Wij zijn de wereldwijde onafhankelijke ‘makelaar’ en adviseur van innovatieve milieu- en watertechnologie. Ons team in Nederland is onderdeel van een wereldwijd team van engineers en consultants met een diepe kennis van milieu- en watertechnologie en een ijzersterk netwerk in de municipale en industriële sector, over alle continenten.

Nederland Opgewekt

foto-charles-voor-website-uco-002
nederland-opgewekt-logo

Nederland Opgewekt wil samen werken aan zonne-energie uit Nederland.
‘Wij nemen initiatief om grote projecten te starten op daken en gronden.’
Als projectontwikkelaar brengen wij locatie, techniek en geld bij elkaar om zonnestroominstallaties te bouwen die de komende 25 jaar stroom produceren. Daarbij is het onze missie om een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te behalen én een gezonde bedrijfsvoering te houden.

Benieuwd naar onze werkwijze? Neem een kijkje op de website: https://www.nederlandopgewekt.nl/

UCo is onze uitvalsbasis, waar het historische gebouw met de duurzame community volop ruimte biedt aan ondernemende pioniers. Nederland Opgewekt voelt zich hier thuis.

OAK consultants

Communityleden
OAK logo

Onze leef-, woon- en werkomgeving beter, mooier en toekomstbestendiger maken. Dat willen we bij OAK. En we doen dit samen met andere mensen, zij aan zij met de opdrachtgever.

Daar ligt onze inspiratie en ons commitment. OAK ondersteunt op een actieve manier bij het waarmaken van ambities op het gebied van water, natuur en parken.

We werken aan cruciale thema’s als klimaatadaptatie, natuurherstel & biodiversiteit, leefbare & vitale steden en waterveiligheid. En we doen dit voor overheden, private partijen en ngo’s.

Recycling Netwerk Benelux

dscf3360
Print

Recycling Netwerk werkt aan structurele oplossingen voor een zo duurzaam mogelijke omgang met materialen. Een echte circulaire economie kan alleen bestaan wanneer producenten hun verantwoordelijkheid nemen voor de volledige levenscyclus van de producten die ze op de markt brengen. Zo hebben wij ons met succes verzet tegen het afschaffen van het Nederlandse statiegeld op grote plastic flessen. Andere thema’s waar we aan werken zijn o.a. verpakkingen, zwerfafval en recycling van tapijten.

Met onze duidelijke visie op een duurzame wereld en ons jonge, enthousiaste team passen wij perfect binnen de Utrechtse Community voor pioniers.

Re-Volt

zmf-1-re-volt-in-actie-met-logo
nieuw-logo-revolt

Re-Volt helpt teams en organisaties met een duurzaamheidsambitie bij het creëren van een strategie en het realiseren van verandertrajecten. Veel organisaties worstelen met hun aanpak op het gebied van duurzaamheid: er gebeurt soms al veel, maar de projecten en initiatieven tellen niet op en er zit weinig lijn in.

Met meer dan tien jaar ervaring op dit vlak helpt Re-Volt jou om een integrale duurzaamheidsaanpak te creëren waar een duidelijke lijn in zit en die optimaal aansluit op de identiteit van je organisatie. Hierdoor krijg je helderheid en grip op je duurzaamheidsambities en worden je initiatieven, projecten en verandertrajecten effectiever.

De ondersteuning die Re-Volt biedt bestaat uit training, coaching, begeleiding, advies en interim-management. Re-Volt is het geesteskind van Freek van der Pluijm. De naam “Re-Volt” staat voor nieuwe energie: het aanwakkeren van de verandercapaciteit van teams en organisaties.

The Missing Link

missing_link_900x600

The Missing Link is een adviesbureau voor erfgoed en ruimte. Wij zetten de identiteit van een plek in voor gebiedsontwikkeling. Dat doen we door het verhaal van de plek aan de ambitie voor de toekomst te verbinden. Via een beproefde methode zetten we de kracht van de lokale identiteit in voor gebiedsontwikkeling, beleidsontwikkeling, citymarketing en placemaking.

Kom vooral kennismaken! We vertellen je graag het verhaal van de 2e Daalsedijk en de prachtige wagenmakerij waar Uco nu in huist.

TRANSFORMEER.com

samen

Transformeer.com is een jong ondernemend team dat zich richt op duurzame circulaire transformaties van bestaand vastgoed en hun omgeving. Om zo meerwaarde te realiseren voor bewoners en gebruikers nu en in de toekomst.

Transformeer.com durft buiten de gebaanden paden te denken, zoekt naar creatieve en innovatieve oplossingen en streeft naar project overstijgende samenwerkingen.

Zij begeleiden het transformatieproces van ambitie naar realisatie, geven invulling aan het proces en faciliteren samen met de opdrachtgever en stakeholders de concrete verandering, door te doen!

Zij onderscheiden zich door daadwerkelijk van ambitie realiteit te maken. De combinatie met de realisatie vinden zij juist zo belangrijk omdat dit het moment is waar de weerbarstigheid van de realiteit zichtbaar wordt en we voor de echte uitdagingen komen te staan. We zien de consequenties van ons handelen. Het is het moment waarbij kleine stappen kunnen leiden tot grote veranderingen. Het moment waar wij met u het verschil willen maken.

VVM

De VVM is hét netwerk van milieuprofessionals waar aanstormend duurzaam talent en ervaren krachten in het milieuvak elkaar ontmoeten. We stimuleren kennisontwikkeling, debat en intercollegiale contacten via onder meer Tijdschrift Milieu, Tijdschrift Lucht, themabijeenkomsten, congressen en cursussen.

Onze leden hebben zeer uiteenlopende achtergronden: van ingenieurs, chemici en natuurkundigen tot milieukundigen en van RO’ers, planologen en verkeerskundigen tot juristen, psychologen en communicatiedeskundigen. Ze werken in bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Juist die variatie aan duurzame denkers en doeners maakt de VVM tot een inspirerend platform. Actieve leden treffen elkaar in één van de 20 secties rond thema’s als biodiversiteit, klimaat & energie, water etc.

Het VVM bureau zorgt ervoor dat leden zich vooral met de inhoud en het netwerken kunnen bezighouden. Wij regelen de (financiële) administratie, de organisatie van bijeenkomsten en de promotie.

Beyond Now

Beyond Now is een fris bedrijf met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in (concept)ontwikkeling, procesmanagement en visiestudies in de woningmarkt. Onze speerpunten zijn groen, gezond en gastvrij en de betekenis die een prettige woonomgeving kan hebben voor mensen en daarmee voor de samenleving als geheel. Daarbij werken we vrijwel altijd vraaggestuurd en in cocreatie.

What’s in a name… Wij laten ons niet beperken door de gebruikelijke kaders, vastgeroeste patronen en bestaande oplossingen van vandaag de dag. Dus niet: zo doen we het nooit, maar wel: hoe kan het dan? Bijvoorbeeld door de kansen die nieuwe trends bieden aan te grijpen voor alternatieve businessmodellen, de koppeling te maken met andere sectoren en de gevoelswaarden naast de ratio een plek te geven. Zo helpen wij gemeenten, beleggers, corporaties, projectontwikkelaars, zorgorganisaties  om meer haalbaar en meer mogelijk te maken. En met en voor consumenten realiseren we woningen en woonomgevingen die hun harten echt sneller doen kloppen.

Thaesis

Thaesis werkt aan strategieën en voor organisaties in de mediasector en creatieve industrie, in sociale sectoren als zorg, welzijn en educatie, en in de financiële sector. Ook zijn we actief in mobiliteit, agro en energie. Samen met onze opdrachtgevers en met oog voor het maatschappelijk perspectief formuleren wij strategieën,  ontwerpen wij organisaties en versnellen wij innovaties. Zo dragen wij bij aan het versterken van journalistiek, het creëren van kansen door opleiding en ontwikkeling, en het investeren in duurzaamheid.

Energie van Utrecht

afbeelding1

In de provincie Utrecht werken veel energiecoöperaties en -initiatieven aan de transitie naar een klimaat neutrale energievoorziening. In het klimaatakkoord staat een streven naar 50% lokaal eigendom bij grootschalig duurzame opwekprojecten. Zo worden de lasten en lusten van energieopwek eerlijk verdeeld. Lokale energiecoöperaties zijn de aangewezen organisaties om lokaal eigenaarschap en zeggenschap te realiseren.

Het streven naar klimaatneutraal en de daarbij horende energietransitie in onze regio vraagt om een professionele aanpak en samenwerking. Energie van Utrecht is tot stand gekomen op initiatief van een twintigtal lokale energiecoöperaties in nauwe samenwerking met de provincie en biedt de aangesloten coöperaties en initiatieven een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast heeft Energie van Utrecht een Projectbureau dat de leden adviseert en ondersteunt bij alle aspecten die van belang zijn bij het versnellen en realiseren van de coöperatieve energietransitie: van overleg en lobby richting de overheid en politiek tot het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, deskundig advies en projectmanagement van duurzame energieprojecten.

D4.

d4.

Wij geloven dat Nederland barst van goede duurzame ideeën en kansen. Om deze daadwerkelijk te verzilveren en duurzame energie te produceren, leveren wij compleet ontwikkelde energieprojecten. Projecten waarin we geloven en waarin we durven te investeren. We initiëren, ontwikkelen en investeren in een breed scala aan projecten zoals warmtenetten, aardwarmte, biogas, waterstof, zonneparken, zonnedaken, energieopslag en de implementatie van nieuwe technologieën. Dit doen we vanuit onze D4.approach; met focus op value drivers, beheersing van risico’s en het creëren van draagvlak.

Ecovolt

unnamed

Ecovolt is een onafhankelijk ingenieursbureau voor hoog- en middenspanning. Ecovolt engineert E-stations, installaties en componenten voor netaansluitingen en vrije domein. Daarnaast engineert Ecovolt kabeltracés en verzorgt studies en calculaties zoals ‘beïnvloeding’ en ‘grid-compliance’. Ecovolt werk vooral voor ontwikkelaars van duurzame energie en voor verduurzamingsproject bij havens, industrie en complexe opgaven voor bijvoorbeeld ziekenhuizen.